Uitzendbureaus

De voornaamste risico’s waaraan uitzendkrachten worden blootgesteld zijn onderbetaling, overschrijding van arbeidstij­ den, illegale tewerkstelling, niet­naleving van socialezeker­ heidswetten en soms arbeidsuitbuiting. Bovendien zijn uitzendkrachten vaker dan gemiddeld het slachtoffer van een arbeidsongeval en verrichten zij regelmatig werk onder zware (fysieke) omstandigheden.

Komend jaar zet het programma uitzendbureaus in op de beheersing van deze risico’s. De aanpak van misstanden middels de inzet van handhaving heeft de focus van het programma. Daarnaast ligt voor 2020 de focus op de aanpak van problemen rond arbeidsomstandigheden in de distributie­ centra.

Het programma beperkt zich niet alleen tot de uitzendbureaus zelf, maar richt zich ook op de inleners. Dat gebeurt enerzijds door zowel bij de uitzendbureaus als de inleners te controle­ ren en anderzijds door de inleners bewust te maken van hun verantwoordelijkheid voor eerlijk, gezond en veilig werk van flexwerkers. De speciaal voor inleners ontworpen checklist “Werken met uitzendbureaus” wordt ook in 2020 verder gepromoot.

Rekken en kartonnen dozen in een distributiecentrum

Het programma kiest interventies die aansluiten bij de verschillende doelgroepen. Aan werkgevers die niet voldoende op de hoogte zijn van wet­ en regelgeving, geeft het program­ ma voorlichting. Zo worden er gesprekken gevoerd met startende uitzendbureaus om ze te informeren over onze regelgeving en om fouten en mogelijke misstanden in de toekomst te voorkomen. In samenwerking met de Belastingdienst en het UWV treedt de Inspectie handhavend op tegen malafide uitzendbureaus die bewust de wet overtreden. Deze bureaus worden aangepakt totdat de overtreding is beëindigd, of de onderneming niet meer bestaat. In samenwerking met het programma Arbeidsuit­ buiting en de directie Opsporing worden werkgevers die uitzendkrachten uitbuiten ook strafrechtelijk aangepakt.