Schijnconstructies, cao-naleving en fraude

Het programma Schijnconstructies, cao-naleving en fraude richt zich onder meer op de platformeconomie en het onderzoeken van cao-nalevingsverzoeken en Waadi-meldingen van sociale partners. Verder richt het zich op het tegengaan van migratiefraude, onder meer door onderzoek te doen naar erkend en sociaal referenten en naar werkgevers van buitenlandse studenten.

Het programma zet in 2020 een mix van interventies in om de doelstellingen te behalen. Er worden inspecties uitgevoerd en onderzoeken gedaan om de constructies te ontrafelen. De aanpak die daarna volgt varieert. Daarbij wordt een keuze gemaakt uit het brede pallet aan interventies, waaronder signalering, communicatie-interventies en druk zetten via de keten/het netwerk.

Fietskoerier en bus koeriersbedrijf

De aanpak voor cao-onderzoeken en migratiefraude bestaat voornamelijk uit het uitvoeren van inspecties en het communiceren daarover, met als doel de (gepercipieerde) pakkans voor bewuste overtreders te verhogen. Ook zet het programma in op het vergroten van kennis van werkgevers en andere betrokken doelgroepen die niet (geheel) op de hoogte zijn van de regelgeving. Voor de aanpak van migratiefraude is er daarnaast speciale aandacht voor de inzet van opsporing en het voordragen van zaken aan het Openbaar Ministerie.