Bouw en infrastructuur

In de sectoren bouw en infra spelen relatief veel risico’s met een hoge prioriteit. Op het terrein van gezond en veilig werk gaat het om dynamische overbelasting, blootstelling aan lawaai en blootstelling aan kankerverwekkende stoffen. Ook beroepsziekten, als gevolg van onder meer blootstelling aan gevaarlijke en kankerverwekkende stoffen en fysieke overbelasting, vormen een groot gezondheidsrisico in de bouw en infra. Op het terrein van eerlijk werk betreft het risico’s op arbeidsuitbuiting en op onderbetaling en illegale tewerkstelling.

Het programma Bouw en infra wijst opdrachtgevers op hun verplichtingen om gezond en veilig werken in de gehele keten mogelijk te maken en daarop toe te zien. Dit programma is erop gericht om met verschillende interventies de opdrachtgevers hun verantwoordelijkheid te laten nemen. Zo worden er afspraken gemaakt met grote, landelijk opererende opdrachtgevers over de borging van de bouwprocesbepalingen in de voorbereidende- en uitvoeringsfase.

Bouwplaats

Naast verantwoord opdrachtgeverschap streeft het programma naar het versterken van het toezicht bij (kortdurende) renovaties en bij het verduurzamen van woningen in grote gemeenten. Bij grote opdrachtgevers ligt in 2020 de nadruk op de renovatie en verduurzaming van de woningen en de werkzaamheden ter versteviging van de panden in het aardbevingsgebied in Groningen.