Ongezond en onveilig werk

In dit programma worden risico’s aangepakt die leiden tot ongevallen of klachten op het terrein van gezond en veilig werken. Het programma onderzoekt ongevallen en pakt klachten op over ongezond en onveilig werken. De informatie uit deze klachten en meldingen wordt gebruikt om achterliggende oorzaken te vinden. Zo draagt het programma bij aan het voorkomen van onveilig en ongezond werk.

Ambulancemedewerker helpt patient

In 2020 ligt de nadruk op het implementeren van de gedifferentieerde aanpak van ongevalsonderzoek en het versterken van de inzet op arbozorg. Door ongevalsonderzoek en het - voor een specifieke groep werkgevers - inzetten van alternatieve interventies, zoals het zelf onderzoeken van een ongeval en het opstellen van een verbeterrapportage, worden werkgevers gestimuleerd de veiligheid te verbeteren.

Via voorlichting en actieve inspecties wijst het programma groepen werkgevers in specifieke subsectoren daarnaast op het belang van een goede invulling van de arbozorgverplichtingen (RI&E, plan van aanpak en het basiscontract) als basis voor veilig en gezond werk.

Voor de veiligheidscultuur wordt overwogen om door middel van onderzoek een handzaam instrument te ontwikkelen dat kan worden gebruikt bij met name kleinere bedrijven. Dit instrument moet inzicht geven in cultuur en gedrag rondom veiligheid en de verbeteringen die daarbij nodig zijn.