Oneerlijk werk

Dit programma richt zich op de volgende risico’s: onderbetaling, te lange werktijden, illegale arbeid en het niet registreren van gedetacheerden uit andere EU-landen.

Het accent van dit programma ligt op de zorg voor meer handhavingsdruk op wat buiten de focus van de actieve (oneerlijk werk) programma’s ligt. Dit wordt bereikt door een zo effectief en efficiënt mogelijk onderzoek van meldingen op het gebied van eerlijk werk. Daarnaast worden twee (nader te bepalen) sectoren onderzocht waar het programma veel overtredingen vermoedt, maar nog weinig zicht op heeft. Monitoring en analyse spelen een belangrijke rol bij de selectie van blinde vlekken en de meldingen die opgepakt worden.

Identiteitscontrole medewerker horeca

De interventies die in 2020 worden ingezet zijn onder meer (her)inspecties, bredere interventies (blinde vlekken), voorlichting en communicatie over naleving. Betere naleving van de Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagwEU) komt tot stand door in 2020 bedrijven te informeren over de wijzigingen die op 1 januari 2020 ingaan (meldings- en controleverplichtingen).

Om in 2020 effectiever te zijn besteedt het programma, naast aandacht voor meldingen van buiten de organisatie, extra aandacht aan het verkrijgen van informatie uit opsporingsonderzoek.