Bedrijven met gevaarlijke stoffen

Dit programma richt zich op een goede beheersing van de blootstelling aan gevaarlijke stoffen door werkgevers.

Gevaarlijke stoffen verschillende buizen

Voor chronische blootstelling richt het programma zich op het terugdringen van beroepsziekten door carcinogene, mutagene en reprotoxische stoffen (CMR) via ­inhalatie­sensibiliserende stoffen en ioniserende straling. Het uitgangspunt blijft dat bedrijven (gaan) voldoen aan het zogenaamde vier­stappen­ model blootstelling. Voor acute blootstelling staat voorop dat werkgevers aandacht besteden aan het samenspel tussen techniek, organisatie en cultuur om tot veilig gebruik van procesinstallaties te komen.

Daarnaast inspecteert het programma in 2020 BRZO-bedrijven, bedrijven die lijmen, kitten en harsen produceren en bedrijven die onderhouds- en renovatiewerkzaamheden verrichten waarbij chroom-6 houdende materialen worden bewerkt.

Er zijn naar schatting 100.000 bedrijven die gebruik maken van gevaarlijke stoffen. Uit de analyse over het gebruik van gevaarlijke stoffen blijkt dat onwetendheid over de risico’s de overwegende oorzaak is van niet-naleving en dat veel bedrijven niet-naleven. Het programmaplan besteedt daarom ook veel aandacht aan voorlichtingsactiviteiten.