Asbest

Het programma richt zich op asbest als kankerverwekkende stof en is gericht op het voorkomen van beroepsziekten. De focus ligt daarbij op zowel de asbestverwijderingsbranche, als op elke andere omgeving waar asbestsanering plaatsvindt of waar werknemers tijdens hun reguliere werkzaamheden in aanraking kunnen komen met asbest.

Het programma streeft naar een hogere naleving van wet- en regelgeving door zowel gecertificeerde bedrijven (die asbest saneren dat is ingedeeld in hogere risicoklassen) als door bedrijven die asbest saneren dat naar een lagere risicoklasse 1 is teruggeschaald. Het programma streeft bovendien naar minder illegale asbestverwijderingen en meer bewustwording over de gevaren en risico’s van asbest bij werkgevers en werknemers. In 2020 wil het programma bereiken dat installatie- en loodgietersbedrijven de blootstelling aan asbest beter beheersen.

Lint met de tekst geen toegang in verband met asbest

Doel is om gecertificeerde bedrijven (ten minste) eens per drie jaar te inspecteren, om zo een indruk te krijgen van de naleving van wet- en regelgeving door alle gecertificeerde bedrijven in de sector. De notoire niet-nalevers binnen de gecertificeerde sector worden verschillende keren per jaar bezocht om druk op deze bedrijven te houden en hen tot naleven te bewegen. Stillegging van bedrijven is hierbij een belangrijk instrument.

Ook werkt het programma samen met andere toezichthouders -zoals Omgevingsdiensten- om de dichtheid van het toezicht op gecertificeerde bedrijven te vergroten. Het is nodig om de gepercipieerde pakkans en sanctie-ernst te vergroten, aangezien financiële motieven in relatie tot een laag risicobewustzijn en bijbehorende onverschilligheid over de regels en het stelsel oorzaken zijn van regelovertreding.