Jaarplan Inspectie SZW 2020

Dit jaarplan beschrijft op hoofdlijnen de activiteiten die de Inspectie SZW in 2020 wil uitvoeren.