Op welke wet- en regelgeving houdt de Inspectie SZW toezicht?

De Inspectie SZW ziet erop toe dat burgers en bedrijven zich houden aan de wetten en regels rond werk. Meer hierover vindt u op de pagina waar de taken van de Inspectie SZW worden beschreven.