Monitor arbeidsongevallen en klachten arbeidsomstandigheden 2013-2017

Met onderstaande monitor toont de Inspectie de belangrijkste cijfers en trends in de gemelde en onderzochte ongevallen en klachten over de periode 2013 t/m 2017. Met behulp van de uitgebreide bijlagetabellen kan in meer detail worden gekeken naar de achtergrondkenmerken van slachtoffers en werkgevers betrokken bij de onderzochte arbeidsongevallen.