Jaarplannen en -verslagen

De Inspectie SZW publiceert jaarlijks een jaarplan en een jaarverslag. Daarnaast wordt er om de paar jaar een meerjarig plan opgesteld. Het jaarplan is gebaseerd op de uitgangspunten die in het meerjarenplan zijn weergeven.

Meerjarenplan, jaarplan en jaarverslag

In dat meerjarenplan en het jaarplan leest u meer over de keuzes en prioriteiten die zijn gemaakt binnen het domein van de Inspectie. Daarbij wordt zo goed mogelijk rekening gehouden met de ontwikkelingen binnen het taakveld van de Inspectie. In het jaarplan staat ook beschreven hoe de Inspectie  het komende jaar mensen en middelen inzetten om haar interne en externe doelen te behalen. Inventarisatie en analyse van risico‚Äôs leidt tot een beredeneerde afweging tussen gebieden waar meer, of waar juist minder toezicht geboden is. Het jaarverslag laat zien hoe de uitvoering van het jaarplan vorm heeft gekregen. In dit verslag verantwoordt de Inspectie SZW zich ook over de eigen bedrijfsvoering.
Alle plannen en verslagen zijn te vinden onder "publicaties".