Inspecteur-generaal Marc Kuipers

“Als toezichthouder zetten we onze capaciteit in de volle breedte van het land in. We doen dat zoveel mogelijk analytisch, risicogericht en selectief. Daar waar het mis zit willen we actief zijn. Welke acties leveren aantoonbaar het meeste effect op? Wat kunnen we bereiken in overleg met branches of andere belangenbehartigers? Waar biedt communicatie kansen en wanneer is hard ingrijpen nodig? Gezond, veilig en eerlijk werk en bestaanszekerheid voor iedereen. Daar zetten we ons als Inspectie SZW dagelijks voor in”, aldus inspecteur-generaal Marc Kuipers.

Inspecteur-generaal Marc Kuipers
Inspecteur-generaal Marc Kuipers

Marc Kuipers is sinds 2016 inspecteur-generaal bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Van 2012 tot 2016 was hij plaatsvervangend directeur-generaal van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (AIVD). 

Hij studeerde Nederlands Recht aan de Universiteit Utrecht.

U kunt Marc Kuipers uitnodigen voor een bijeenkomst.