1. Home
  2.   Contact
  3. Privacybeleid

Privacybeleid

Op deze pagina kunt u lezen hoe de Inspectie SZW omgaat met persoonsgegevens die via de internetsite binnenkomen.

Privacy

Persoonsgegevens die via deze site worden verzameld, gebruikt Inspectie SZW alleen voor het doel waarmee u ze hebt achtergelaten, zoals  voor attendering via e-mail of voor het verwerken van meldingen en aanvragen. Daarmee voldoet Inspectie SZW aan de privacywetgeving.

De bescherming van deze gegevens is geregeld in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Deze wet helpt de privacy van burgers te beschermen en geldt ook voor persoonsgegevens die via internet worden verzameld. Op grond van deze wet worden persoonsgegevens alleen verwerkt als dat uitdrukkelijk is meegedeeld.

De wet geeft enkele uitzonderingen op deze regel. De gegevens kunnen bijvoorbeeld ook worden gebruikt voor opsporing, als iemand via de site strafbare feiten pleegt of strafbare uitlatingen doet.

Cookies

Via deze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden hoe bezoekers de website gebruiken en op basis hiervan verbeteringen aan te brengen. Google kan de informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.

Meer informatie