Nic van Holstein, voorzitter Vakcentrale voor Professionals

"Werknemers willen hun vak goed uitoefenen. Zekerheid over werk en inkomen is daarbij van groot belang. Het begint in de basis met eerlijk, gezond en veilig werk. Een normaal contract, goede arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden zijn essentieel voor alle werknemers. Gedeelde belangen waar we samen voor moeten staan, niet alleen op ‘decent work day’.

De VCP maakt zich zorgen dat steeds meer werknemers in de problemen komen door toenemende werkdruk, onzekere financiën of een lastige balans tussen werk en privé. De daarmee samenhangende stress kan ingrijpende gevolgen hebben in de vorm van ernstige psychische en lichamelijke klachten. Het is goed dat ook de Inspectie SZW werkgevers hierbij aanspreekt op hun verantwoordelijkheden. Ook dat hoort bij decent work."

Ga naar de website van VCP.