Piet Adema, voorzitter OSB

"Veilig en gezond werken hoort bij alle bedrijven hoog in het vaandel te staan. Niemand zit te wachten op ongevallen met alle gevolgen van dien. In de schoonmaak- en glazenwassersbranche is veel aandacht voor veiligheid en gezondheid. Fatsoenlijke arbeidsomstandigheden en duurzame inzetbaarheid van schoonmakers en glazenwassers hebben een prominente plaats op de agenda van OSB. Om bedrijven te helpen bij het in kaart brengen van risico’s op arbogebied is zelfs een speciale branchetool ontwikkeld. Hiermee kunnen bedrijven vervolgens risico’s aanpakken en zo de kans op klachten en ongevallen beperken.

Leden van OSB willen zich nadrukkelijk onderscheiden van bedrijven die het niet zo nauw nemen met de regels. Vandaar dat voor hen het OSB-Keurmerk verplicht is. Zij moeten voldoen aan strenge regels op het gebied van o.a. arbeidsvoorwaarden en afdracht van sociale premies. Ook veilig en gezond werken hoort daarbij. Tevens geldt voor OSB-leden de Code Verantwoordelijk Marktgedrag, waarin is vastgelegd dat alle betrokken partijen bij aanbestedingen niet alleen kijken naar de prijs, maar ook kwaliteit moet worden meegewogen. In een mensenbranche als de schoonmaak gaat het dan met name over de kwaliteit van arbeid."

Ga naar de website van OSB.