Michaël van Straalen, directeur MKB

"Fatsoenlijk werk is in ons land gelukkig voor vrijwel alle werknemers gerealiseerd. We passen alle algemeen, internationaal geaccepteerde normen voor fatsoenlijk werk toe. Daar waar het toch misgaat moeten we met elkaar alert zijn en blijven op overtredingen van onze (fatsoenlijke) wet- en regelgeving.

Ondernemers investeren veel in veilige en gezonde werkplekken. De arbeidsomstandigheden zijn in de loop der jaren spectaculair verbeterd. En zeker bij kleine bedrijven is het ziekteverzuim gemiddeld genomen onverminderd laag. Ons minimumloon is een van de hoogste ter wereld.

We mogen trots zijn, zonder dat we achterover kunnen leunen.

Arbeidsomstandigheden, gezondheid en arbeidsvoorwaarden zijn in Nederland een zaak van overleg tussen werkgevers en werknemers, nationaal, op het niveau van hun branche of in de onderneming. Ons overlegmodel kan met recht een voorbeeld voor andere landen zijn.

We moeten daarom met elkaar alert zijn en blijven op overtredingen van onze (fatsoenlijke) wet- en regelgeving.

Uitdagingen en vraagstukken zijn wat mij betreft:

  • "Kwaliteit van werk" betekent voor werkgevers ook: werknemers die zich blijven ontwikkelen en mee-verantwoordelijk voelen voor arbeidsomstandigheden en het resultaat van hun werk.
  • Het aantrekkelijk maken van werkgeverschap, onder meer door het eenvoudig maken voor werkgevers de wet- en regelgeving toe te passen zonder hoge administratieve en andere bedrijfslasten.
  • De uitdaging voor iedereen die kan werken ook een plek op de arbeidsmarkt te bieden.
  • Een op deskundigheid ingerichte inspectie die een open veiligheidscultuur naleeft door niet alleen te beboeten wanneer het onverhoopt mis gaat, maar met bedrijven lessen trekt voor de toekomst."

Ga naar de website van MKB.