Robèr Willemsen, voorzitter Koninklijke Horeca Nederland

“Koninklijke Horeca Nederland vindt eerlijk, gezond en veilig werken normaal. Want dan maak je als horecaondernemer afspraken over werk, die je ook kunt nakomen. Niet teveel uren en dagen aaneen werken. Genoeg rust, vrije tijd en aandacht voor ontwikkeling.

Voor de ondernemer moet er vanuit de wet meer ruimte komen om afspraken te maken die hij ook echt kan nakomen. Hij kan immers niet meer risico aan dan hij met zijn bedrijf in geld kan dragen. Daarom zijn korte contracten of payroll ook logisch en eerlijk. De Inspectie SZW moet duidelijk maken bij wie, en op welke normen wordt gehandhaafd.

Voor een eerlijk speelveld is wat ons betreft een opdrachtnemer zelf verantwoordelijk voor zijn eigen afspraken over eerlijk werk. Daarbij mag het handhaven van regels niet op een opdrachtgever worden afgewenteld.”

Ga naar de website van Koninklijke Horeca Nederland.