Marc Kuipers, inspecteur-generaal Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Maak werk van fatsoenlijk werk

"Op 7 oktober is het wereldwijd de dag van fatsoenlijk werk: World Day for Decent Work. Dit jaar voor de 10e keer. Als Inspectie SZW sluiten we hier graag bij aan. U kunt ook meedoen: sluit u aan. Hoe? Eigenlijk heel simpel: door erop te letten dat de mensen om u heen veilig en gezond kunnen werken en daar een eerlijk loon voor krijgen.

Het zou vanzelfsprekend moeten zijn. Want veilig, gezond en eerlijk werk is de norm die we met elkaar in Nederland hebben afgesproken. En in wetten hebben vastgelegd. Helaas is dit niet de realiteit. Werk is niet overal veilig, gezond en eerlijk.

Onze rol

Als Inspectie SZW werken wij dagelijks aan fatsoenlijk werk. Wij houden toezicht op de naleving van de arbeidswetten. We weten dat de meeste werkgevers fatsoenlijk zijn en zich aan de wet willen houden. Anderen willen het wel maar kunnen het om uiteenlopende redenen niet. Hen helpen we, bijvoorbeeld door het geven van voorlichting en het ondersteunen van branches. Zo bieden we zelfinspectietools aan, waarmee een werkgever als het ware door de ogen van een inspecteur naar zijn bedrijf kan kijken. Daar waar de risico’s het grootst zijn en werkgevers de wet willens en wetens omzeilen, inspecteren we gericht. Voor de werknemers, maar ook voor de werkgevers. Want zij die het goed doen mogen geen nadeel ondervinden van werkgevers die het niet zo nauw nemen.

Ons beeld

Wij publiceren regelmatig hoe het staat met veilig, gezond en eerlijk werk: afgelopen zomer nog met De Staat van ernstige arbeidsongevallen en De Staat van eerlijk werk. Degelijke rapporten, maar geen vrolijke kost. Het aantal arbeidsongevallen blijft stijgen. En van de totale koek, die gelukkig weer groeit, gaat relatief gezien een steeds kleiner deel naar beloning voor arbeid. We constateren dat er allerlei constructies worden bedacht om de kosten van arbeid te verlagen en werknemers te onthouden wat hen toekomt.

Daarom blijven we inspecteren. Maar belangrijker nog voor een structurele verbetering is dat werkgevers en werknemers zelf willen dat het gezond, veilig en eerlijk gaat. Geen lippendienst maar de morele overtuiging dat je je aan de wet houdt. Niet alleen omdat het moet, maar omdat je het doel deelt en het bewust wilt.

Statements

De afgelopen maanden heb ik gesproken met verschillende branches en sectoren. Het doet me veel genoegen dat zij, met statements, de overtuiging uitdragen dat het beter moet. Dat het beter kan en dat ze het beter willen. De statements zijn te vinden op onze website.

Samen werken we zo aan eerlijk, gezond en veilig werk voor iedereen!"