Han Busker, Voorzitter FNV

Het hebben van een Echte Baan, Decent Work, is een mensenrecht.

"De FNV werkt internationaal aan decent work en vecht in Nederland voor Echte Banen. Want ook hier willen we dat fundamentele vakbondsrechten en arbeidsrechten gerespecteerd worden omdat we zien dat dit in Nederland geen vanzelfsprekendheid meer is.

We zien dagelijks dat mensen worden onderbetaald, overuren maken die niet worden gecompenseerd en van het ene onzekere 0-urencontract in het andere vervallen. Maar ook situaties die ernstiger zijn, waar mensen geïntimideerd worden of beperkt worden in hun bewegingsvrijheid. Mensen worden op de werkvloer tegen elkaar opgezet om hun werk zo goedkoop mogelijk aan te bieden. We zien het in de scheepsbouw, in het vervoer, in de agrarische sector, in de luchtvaart, op veel plaatsen waar de FNV actief is. Het gevolg is dat fundamentele (arbeids)rechten worden geschonden, werkplaatsen onveiliger worden en mensen niet gewaardeerd worden in hun werk.

Deze problematiek is niet in één dag op te lossen, maar erkenning is een goed begin. Daarna de wil om er iets aan te doen door te beginnen met het handhaven en naleven van de internationale en nationale wet- en regelgeving die we hebben. En daarmee maken we vandaag een begin!"

Han Busker

Voorzitter FNV

Ga naar de website van FNV.