Maxime Verhagen, voorzitter Bouwend Nederland

"Werkgevers in de bouw en infra beschouwen hun werknemers als hun grootste kapitaal. Veiligheid en duurzame inzetbaarheid hebben in onze sector topprioriteit. Dat betekent voor ons niet concurreren op veiligheid. Onder de noemer 'Bouwen doen we Samen!' trekken Bouwend Nederland, FNV en CNV Vakmensen gezamenlijk op om sociaal verantwoord opdrachtgeverschap binnen de bouw- en infrasector een gezicht te geven. We willen dat ook opdrachtgevers invulling geven aan maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Onze ambitie in het kort: nul arbeidsongevallen met dodelijke afloop."

Ga naar de website van Bouwend Nederland.