Sieto de Leeuw, voorzitter Algemene Bond Uitzendondernemingen

Decent work is fatsoenlijk werk met fatsoenlijke arbeidsvoorwaarden.

"De ABU staat voor kwaliteit. ABU-leden vullen dit in door goed ondernemerschap, goed opdrachtgeverschap en goed werkgeverschap. Dat hebben we samen met vakorganisaties in onze cao geregeld. Belangrijker is dat de regels over arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden ook in de praktijk worden uitgevoerd en nageleefd. Dat vind ik de normaalste zaak en naar werkenden niet meer dan fatsoenlijk.

Controle is een onmisbare schakel, niet in de laatste plaats omdat dit bijdraagt aan een gelijk speelveld. Zo worden de verschillende belangen met elkaar in verbinding gebracht. De uitzendbranche werkt sinds 2002 nauw samen met de overheid om het net rond ondernemingen, ketens en personen met verdienmodellen waarin men zich weinig tot niets van de regels aantrekt, te sluiten.

De ABU gelooft dat zelfregulering in combinatie met overheidstoezicht en intensieve samenwerking tussen publieke handhavers en private instanties onmisbaar is om onfatsoenlijk werk en arbeidsvoorwaarden aan te pakken. Ik roep de Inspectie SZW en de Belastingdienst op om samen met ons meer capaciteit in te zetten op de controle van de ondernemingen die zich bewust buiten iedere vorm van toezicht houden en van mening zijn dat de regels van fatsoenlijk werk niet voor hen gelden."

Ga naar de website van de Algemene Bond Uitzendondernemingen.