Decent Work Day

Ieder jaar op 7 oktober wordt wereldwijd stil gestaan bij eerlijk werk: decent work. Deze 'World Day for Decent Work' is in het leven geroepen door de internationale vakbeweging en bestaat sinds 2008. Voor de Inspectie SZW is de dag aanleiding om aandacht te vragen voor eerlijk en fatsoenlijk werk in ons land. Met eerlijke lonen, goede werkomstandigheden en respect voor elkaar. Fatsoenlijk en eerlijk werk is de norm in Nederland.

World Day for Decent Work 2018

Ook op 7 oktober 2018 brachten we bij werkgevers onder de aandacht dat eerlijk en fatsoenlijk werk heel normaal zou moeten zijn. Ze kunnen dat zelf checken op onze Zelfinspectie eerlijk werken.

World Day for Decent Work 2017

In 2017 vroegen we verschillende brancheorganisaties en vakbonden op welke manier ze over eerlijk werk nadenken: