1. Home
  2.   Actueel
  3.   Nieuwsberichten
  4. Inspectiegegevens Visscher Sloop en Asbestverwijdering B.V. ten onrechte openbaar gemaakt

Inspectiegegevens Visscher Sloop en Asbestverwijdering B.V. ten onrechte openbaar gemaakt

Nieuwsbericht | 07-04-2017

Bij asbestwerkzaamheden te Amsterdam heeft een inspecteur van de Inspectie SZW een overtreding geconstateerd van art. 4.48a Arbobesluit. Hiervoor werd door de minister een boete opgelegd. Omdat de werkgever van mening was dat de saneringswerkzaamheden op de juiste wijze werden uitgevoerd, heeft hij bezwaar gemaakt tegen de boete. Nadat de werkgever een spoedprocedure startte om openbaarmaking van haar inspectiegegevens te voorkomen, besloot de minister het openbaarmakingsbesluit op te schorten hangende de bezwaarprocedure.

In de bezwaarprocedure is alsnog komen vast te staan dat geen sprake was van een overtreding. Aangezien de boete in bezwaar is komen te vervallen, bestond ook geen grond meer voor het openbaar maken van inspectiegegevens.

Ondanks dat is komen vast te staan dat de werkzaamheden conform het Arbeidsomstandighedenbesluit werden uitgevoerd, zijn per abuis toch de inspectiegegevens van de werkgever gedurende een aantal weken gepubliceerd op de website van Inspectie SZW. Inmiddels zijn deze inspectiegegevens weer verwijderd en heeft het ministerie haar excuses aangeboden aan Visscher.