Aandacht voor veilig en gezond werken in de bos en natuur niet altijd vanzelfsprekend

Veilig en gezond werken onder vrijwilligers die werkzaam zijn in de sector bos en natuur is niet altijd vanzelfsprekend. Brancheorganisaties en terreinbeheerders zijn op de hoogte van de verplichtingen in de Arbowet, maar ervaren onduidelijkheden. Daarnaast zijn de beheervrijwilligers niet altijd inhoudelijk bekend met hun rechten en plichten. Veilig en gezond werken lijkt door de beheervrijwilliger belangrijk te worden gevonden maar wordt door hen tegelijkertijd nog weleens gebagatelliseerd.

Dit staat in het rapport ‘Houding en gedrag ten aanzien van de Arbowet en regelgeving van beheervrijwilligers in de sector bos en natuur’. Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van deskresearch (bronnenonderzoek) en kwantitatieve analyse (web-enquête) onder beheervrijwilligers in de sector bos en natuur in samenwerking met de VBNE. Bijna 1500 vrijwilligers hebben de web-enquête ingevuld.

Beheervrijwilligers weten wel van het bestaan van de Arbowet, maar kennen de wet inhoudelijk vaak niet of onvoldoende. Veilig en gezond werken lijkt belangrijk te worden gevonden, maar de gevaren lijken ook te worden onderschat en gebagatelliseerd.

De inspectie SZW heeft de brancheverenigingen daarom gevraagd om er zorg voor te dragen dat de beschikbare informatie over veilig en gezond werken van de branchevereniging beter landt bij de beheervrijwilliger. Het is wenselijk dat plichten die de vrijwilligers hebben tot het naleven van de Arbowet bekend zijn bij hen. Het is belangrijk voor hen om te weten dat vrijwillig niet betekent dat het vrijblijvend is.

Ook wordt de branchevereniging (VBNE) gevraagd om na te denken over het faciliteren van contracten tussen de vrijwilligers, verenigingen en de terreinbeheerorganisaties. Dit schept meer duidelijkheid en kan bij een ongeval verhelderen wie verantwoordelijk is en of diegene de verplichtingen heeft nageleefd.

De inspectie SZW blijft ook na het onderzoek contact onderhouden met de branchevereniging (VBNE). Overigens onderschrijft de branchevereniging (VBNE) en de terreinbeheerorganisaties nadrukkelijk het belang van veilig en gezond werken in hun sector. Al tijdens het onderzoek is men gestart met trajecten om de rechten en plichten van de Arbowet voor zichzelf te verduidelijken en beter onder de aandacht te brengen bij beheervrijwilligers. 

Bekijk het rapport ‘Houding en gedrag ten aanzien van de Arbowet en regelgeving van beheervrijwilligers in de sector bos en natuur’.