Jaarbeeld Toezicht Sociaal Domein 2018

In het zojuist verschenen Jaarbeeld Toezicht Sociaal Domein 2018 is een overzicht te zien van alle lopende projecten en activiteiten van het TSD.

Een daarvan is de website Kiezen-en-Delen, die tot doel heeft het stimuleren van het delen van informatie op het sociaal domein. In een ander project werkten mensen met een licht verstandelijke beperking als mystery guests mee aan een onderzoek wat verbeterpunten heeft opgeleverd voor gemeenten op het gebied van toegankelijkheid. Lees meer over deze en andere activiteiten in 2018 in het online magazine Jaarbeeld 2018 van TSD.

TSD is een samenwerking van 4 rijksinspecties op het gebied van: de Inspectie van het Onderwijs, de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Het belang van de burger staat daarbij centraal. Bij het uitvoeren van de onderzoeken worden burgers regelmatig betrokken.

Jaarbeeld 2018 online