Onderzoek naar zorg en ondersteuning van personen met (voorheen) verward gedrag in Veldhoven

Vier rijksinspecties, samenwerkend in Toezicht Sociaal Domein (TSD), deden onderzoek naar de wijze waarop in de gemeente Veldhoven de herstelgerichte zorg en ondersteuning van personen met (voorheen) verward gedrag gestalte krijgt. Uit het onderzoek zijn voor Veldhoven en de GGz Eindhoven een drietal verbeterpunten naar voren gekomen. Het onderzoek betreft een proefproject ter voorbereiding van verder onderzoek. Zie voor meer informatie het persbericht op de website van TSD.

Eindhoven
Straatbeeld Eindhoven