Onderzoeken meldingsplichtige ongevallen sector Metaal t/m juli 2018

Dit jaar is de Inspectie SZW 141 ongevalsonderzoeken gestart in de Metaalsector, naar aanleiding van meldingsplichtige ongevallen met in totaal 145 slachtoffers. Acht van de slachtoffers zijn overleden ten gevolge van het ongeval.

Cijfers metaal t/m juli 2018

Grafiek: 2018 t.o.v. voorgaande jaren