Jaarverslag 2017 Inspectie SZW: onderbetaling, ook in economisch goede tijden

Werkgevers die onderbetalen, het salaris (deels) niet overmaken of ten onrechte  hoge kosten in rekening brengen. Ook nu de economie aantrekt, ziet de Inspectie SZW deze uitwassen op de arbeidsmarkt. Inspecteur-generaal SZW, Marc Kuipers: ,,Er is sprake van een voortdurende neiging op de arbeidsmarkt constructies te ontwikkelen die de kosten van arbeid verlagen. Ook nu het beter gaat economisch blijft er in veel markten op prijs gevochten worden en dus ook op loonkosten gedrukt worden. En malafide ondernemers creëren een moeras aan constructies waarmee regels worden omzeild.”

De Inspectie zag bij diverse bedrijven overschrijding van arbeidstijden, illegale tewerkstelling van buitenlandse werknemers en het ontduiken van belasting en sociale premies. In de meest ernstige gevallen constateerde de Inspectie uitbuiting van werknemers; schokkende situaties van kwetsbare mensen die in de klem zitten. Situaties waarbij werknemers bijvoorbeeld ernstig werden onderbetaald waardoor zij genoodzaakt waren in op hun werkplek te slapen.

Ook blijkt dat werknemers anno 2017 vaak ongezond en onveilig werken. Zo worden de risico’s  van blootstelling aan gevaarlijke stoffen nog steeds onderschat. Bij meer dan 80 procent van de geïnspecteerde bedrijven die werken met gevaarlijke stoffen moest de Inspectie handhavend optreden. Marc Kuipers:  ,,Jaarlijks overlijden circa 4100 mensen aan eerdere blootstelling aan gevaarlijke stoffen. Dat zijn grote getallen met ingrijpende gevolgen. Samen met TNO, RIVM en het ministerie van SZW willen we de blootstelling aan kankerverwekkende stoffen verminderen; de “Road to Zero”. We willen dat zware ongevallen en blootstelling zoveel mogelijk worden teruggedrongen.”

Voor de komende jaren is een forse uitbreiding  van de Inspectie aangekondigd. Het belang van toezicht op gezond, veilig en eerlijk werk wordt onderstreept in het regeerakkoord. Dit biedt meer ruimte voor de bestrijding van arbeidsuitbuiting en andere misstanden op het domein van eerlijk werk. Een versterking die naadloos aansluit bij onze zorgen. Door de verdere toename van het aantal arbeidsongevallen in 2017 besteedde de Inspectie 70 procent van de tijd aan reactief onderzoek dat erg tijdrovend is. Het overige deel kon worden ingezet voor proactieve inspecties op veilig en gezond werk . Door de versterking van de Inspectie kan deze balans de komende  jaren  worden hersteld naar 50/50. 

Marc Kuipers: ,, Met de ruimere mogelijkheden die we nu krijgen gaan we ons daar de komende jaren nog sterker inzetten voor gezond, veilig en eerlijk werk.  We doen dat stimulerend waar het kan en streng waar het moet. Het schept flinke verwachtingen. Maar het is ook een uitdaging die we graag aangaan. In het belang van alle werknemers én werkgevers.”

Het jaarverslag van de Inspectie SZW, dat vandaag is aangeboden aan de Tweede Kamer, kan via deze link worden gedownload.

Loonstrook