Inspecties rapporteren over toegankelijkheid gemeenten voor licht verstandelijk gehandicapten

De samenwerkende rijksinspecties in het Toezicht Sociaal Domein hebben een rapport gepubliceerd over de toegankelijkheid van gemeentelijke diensten voor mensen met een licht verstandelijke beperking. Bij alle 5 de onderzochte gemeenten gingen ervaringsdeskundigen op pad om te kijken of de toegang laagdrempelig was.  

Op de site van Toezicht Sociaal Domein staat het nieuwsbericht met een link naar de rapportage.

Toezicht Sociaal Domein wordt gevormd door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd i.o., Inspectie Veiligheid en Justitie, Inspectie van het Onderwijs en de Inspectie SZW.

Werkplein2