Frauderende Limburgse koerier en werkgever aangepakt

Een Limburgse koerier en zijn werkgever zijn tegen de lamp gelopen. De koerier kreeg een ziektewet uitkering, maar dat weerhield hem er niet van om koeriersdiensten te doen. Zijn uitkering wordt teruggevorderd door het UWV. Zijn werkgever wordt aangepakt door onder meer de Inspectie SZW en de ILT.

De koerier werkte voor een koeriersdienst, die weer een contract had met één van de grote Nederlandse koeriersdiensten. De koerier droeg niet alleen bedrijfskleding van deze koeriersdienst, maar reed ook in een bus met het logo er op.

De werknemer had een ziektewet uitkering maar werkte daarnaast in ieder geval in de periode oktober 2016 tot en met maart 2017 meer dan fulltime als pakketbezorger. Hij kreeg zijn,  te lage, loon zwart uitbetaald door zijn werkgever, die op de hoogte was van zijn uitkering. Daarmee overtreedt niet alleen de koerier de wet, maar ook zijn werkgever. Omdat er verschillende wetten zijn overtreden, worden de koerier en werkgever gezamenlijk aangepakt door de Inspectie SZW, de ILT, de Belastingdienst en het UWV. 

De Inspectie SZW geeft een boete aan de werkgever voor het overtreden van de Wet minimumloon. ILT beboet dezelfde werkgever voor overtreden van de Arbeidstijdenwet. Het UWV zal de onterecht verkregen uitkering bij de koerier terugvorderen en legt ook een boete op wegens overtreding inlichtingenplicht. Tot slot onderzoekt de Belastingdienst of zij de niet betaalde belasting kunnen naheffen.

Geld overhandigen