Boete van 1,8 miljoen euro voor Dow Benelux B.V.

Chemiebedrijf Dow Benelux B.V. in Terneuzen krijgt een boete van 1,8 miljoen euro voor een reeks van veiligheids- en milieudelicten in de periode 2005 – 2008. Volgens de rechtbank in Middelburg heeft Dow zich in die periode schuldig gemaakt aan de incidenten die gevaar opleverden voor werknemers, omgeving en milieu. Aan het zogeheten “cold case” onderzoek nam de Inspectie SZW nadrukkelijk deel.

Gevaarlijke stoffen

Door technische problemen en menselijke fouten ontsnapten bij een aantal incidenten in de periode 2005-2008 grote hoeveelheden gevaarlijke stoffen zoals benzeen en kraakgas. Medewerkers werden blootgesteld aan schadelijke dampen en explosiegevaar. In enkele gevallen ontstond daadwerkelijk brand of een explosie, kwam de brandweer ter plekke en werden bedrijfsterreinen in de omgeving geëvacueerd. In een ander geval werd vervuild spoelwater geloosd in de Westerschelde.

Hoge eisen

Dow behoort tot de zwaarste categorie risicobedrijven, vallend onder het Besluit Risico Zware Ongevallen, waarbij relatief kleine fouten grote gevolgen kunnen hebben voor mens en milieu. Daarom moeten volgens de rechtbank hoge eisen worden gesteld op het gebied van veiligheid, milieu en arbeidsomstandigheden.

De rechtbank is van oordeel dat er bij de genoemde incidenten steeds sprake was van menselijke fouten. Onderhoud en controle van installaties lieten te wensen over, medewerkers handelden niet altijd volgens de geldende procedures, vertrouwden te veel op de techniek en reageerden niet of slordig op problemen.

Veiligheidscultuur

De rechtbank acht niet alle door de officier van justitie ten laste gelegde feiten bewezen. Ook herkent de rechtbank niet het beeld dat de officier heeft geschetst van een slecht functionerende veiligheidscultuur in het bedrijf. Dow besteedt volgens de rechtbank veel aandacht aan veiligheid en milieu, en de laatste jaren hebben zich nagenoeg geen incidenten meer voorgedaan.

Mede daarom komt de rechtbank tot een lagere boete dan de 5 miljoen euro die de officier had geëist. Bij het bepalen van de hoogte van de boete heeft de rechtbank er verder rekening mee gehouden dat deze zaak zo lang heeft geduurd.

Zie voor de uitspraak: ECLI:NL:RBZWB:2014:1911