Interventieteam Champignons inspecteert in Bommelerwaard

Het Interventieteam Champignons heeft donderdag (28 maart) op drie verschillende locaties van een champignonbedrijf in de Bommelerwaard inspecties uitgevoerd. Bij de bedrijven waren arbeidsmigranten aan het werk. Nader onderzoek zal uitwijzen of de werkgever zich bij het inzetten van deze arbeidsmigranten aan de regels van de wet heeft gehouden. Iets meer dan de helft van hen was in dienst van de teler, de anderen werden betrokken van een uitzendbureau.

De Vreemdelingenpolitie Oost-Nederland, district Gelderland-Zuid, controleerde tijdens de actie de identiteit en verblijfsstatus van alle aangetroffen werknemers. Dit bleek bij alle gecontroleerde mensen in orde. De handhavers van de gemeente constateerden direct dat de huisvesting op het terrein van de teler niet aan de daaraan te stellen eisen voldeed. De ondernemer mag de arbeidsmigranten niet langer laten verblijven in de opgestelde porto cabins. Deze verblijven voldeden in het geheel niet aan brandveiligheidseisen. Het gevolg daarvan is dat het verboden is om daar te wonen. De gemeente is hierop handhavend opgetreden en heeft de eigenaar per direct het verbod aangezegd. De gemeente heeft de verblijven verzegeld.

Bij de inspecties wordt door de samenwerkende overheidsdiensten (zie onderaan dit bericht) onderzocht of de bij de teelt betrokken ondernemingen zich houden aan alle in Nederland geldende regels. De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid controleert of de werkgever en werknemers zich aan de arbeidstijdenwet/besluit en de Wet arbeidsomstandigheden houden, of werknemers gerechtigd zijn om in Nederland te werken en of zij betaald krijgen volgens het wettelijk minimumloon en minimumvakantiebijslag. De Belastingdienst controleert of de werkgever zich houdt aan de fiscale regels. De gemeente toetst of de ondernemer opereert conform de regels van gemeentelijke verordeningen.

Uit inspecties bij champignonkwekerijen en uitzendbureaus in 2009 bleek er veel mis te zijn. Dat leidde tot boetes en naheffingen van de Inspectie SZW en Belastingdienst. Deze bevindingen waren aanleiding om opnieuw met een interventieteam op pad te gaan. Het team wil oneerlijke concurrentie tussen telers tegengaan. Een ander doel is te voorkomen dat reguliere werknemers worden verdrongen door mensen die geen recht hebben om in Nederland te werken.

In het Interventieteam Champignons werken samen: de Belastingdienst, het UWV, het Openbaar Ministerie, de Sociale Verzekeringsbank, de Regionale Coördinatiepunten Fraudebestrijding en de Inspectie SZW. Het team zal tot eind 2013 actief zijn.