Begeleiding naar werk van arbeidsgehandicapten uit WWB en WIA schiet te kort

Gemeenten en UWV moeten meer doen om werkzoekenden met een arbeidsbeperking aan het werk te helpen. Ze hebben mensen met een arbeidsbeperking die in de bijstand of WIA zitten niet goed in beeld. Overigens heeft UWV mensen met een arbeidsbeperking in de Ziektewet beter in beeld. UWV en gemeenten slagen er daarnaast slecht in om werk te vinden voor mensen met een beperking. Zij steken vooral energie in mensen die makkelijker aan een baan zijn te helpen.

UWV en gemeenten werven voornamelijk reguliere vacatures. Om mensen met een arbeidsbeperking aan werk te helpen is een meer actieve benadering van werkgevers nodig. Werkgevers denken namelijk dat mensen met een arbeidsbeperking een hoger risico op uitval hebben. Daarom is het van belang dat UWV en gemeenten werkgevers goed voorlichten over deze werkzoekenden. Ze kunnen werkgevers wijzen op de arbeidsmogelijkheden die deze mensen hebben en op re-integratie-instrumenten die er zijn als ze iemand met een arbeidsbeperking In dienst nemen. Een dergelijke werkgeversbenadering heeft de Inspectie niet aangetroffen.

De Inspectie ziet ook positieve ontwikkelingen. Zo maken steeds meer gemeenten bij aanbestedingen afspraken over het in dienst nemen van mensen uit de WWB. Een andere stap in de goede richting zijn de werkgeversservicepunten die UWV aan het begin van 2012 op de Werkpleinen heeft ingericht. Deze zijn er speciaal om werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen. De servicepunten zijn nog in ontwikkeling en moeten nog de nodige expertise opbouwen over werkzoekenden met een beperking.

Ten slotte constateert de Inspectie dat UWV het afgelopen jaar de dienstverlening aan mensen met een arbeidsbeperking in de Ziektewet heeft verbeterd. De focus is meer dan voorheen op werk gericht