Illegale tewerkstelling en onderbetaling zwaar bestraft

Vijf jaar lang betaalde de eigenaar van een natuursteenbedrijf zijn medewerkers substantieel minder salaris dan het CAO-loon. Ook maakte hij zich schuldig aan illegale tewerkstelling. De wederrechtelijk verkregen voordelen, €630.344, worden de ondernemer door de Rechtbank ’s-Gravenhage volledig ontnomen. Dit komt bovenop een eerdere boete van € 25.000 en een taakstraf van 100 uur door het Hof ’s-Gravenhage op grond van onderzoek van Directie Opsporing van de Inspectie SZW naar mensensmokkel en illegale tewerkstelling.

De verdachte was van mening dat de ontneming slechts van toepassing kon zijn op het bedrijf, dat inmiddels failliet is, en niet op zijn privé vermogen. De Rechtbank vond dat voldoende was aangetoond dat er een nauwe verwevenheid was van het vermogen van de onderneming en het vermogen van de verdachte en veegde die redenering van tafel.

Beide uitspraken zijn nog niet onherroepelijk. De verdachte is in de ontnemingszaak tegen de terugbetaling van €630.344 in hoger beroep gegaan. Het Hof ’s-Gravenhage zal zich over de zaak buigen.  Tegen de veroordeling tot de geldboete en taakstraf heeft de verdachte cassatie ingesteld. Deze zaak ligt nu bij de Hoge Raad.