1. Home 
  2. Actueel 
  3. Campagnes 
  4. Aanpak agressie en geweld in de sector politie

Aanpak agressie en geweld in de sector politie

Uit het onderzoek ‘Aard en omvang van ongewenst gedrag tegen werknemers met een publieke taak (pdf-document | oktober 2009 | 4,3 kB | IVA)' blijkt dat 68% van de ondervraagde politiewerknemers periodiek met agressie en geweld van burgers te maken heeft. De agressie varieert van jennen en treiteren of het niet tolereren van gezag, tot fysiek geweld. Politiemedewerkers zien een toename in de ernst van de incidenten.
Volgens de Arbeidsomstandighedenwet moet de werkgever beleid voeren om agressie en geweld te voorkomen of te verminderen.
Het Programmatisch kader 'Aanpak agressie en geweld tegen politieambtenaren richt zich op een verbetering van de aanpak van geweld tegen politieambtenaren.

Inspecties 2011: maatregelen agressie en geweld nog steeds onvoldoende
De inspectie SZW inspecteerde in 2011 verschillende politiekorpsen op het onderwerp agressie en geweld. Drie op de vier politiemensen heeft met agressie en geweld te maken. De inspectie constateerde 48 overtredingen en legde drie korpsen een boete op omdat ze, net als in 2009, tekort schoten met training en registratie van agressie- en geweldincidenten.
Raadpleeg voor de inspectieresultaten het rapport ‘Over werken bij de Politie.

Informatiemateriaal

  • De sector heeft zelf maatregelen vastgesteld in de arbocatalogus ‘Fysieke Veiligheid’, die door de voormalige Arbeidsinspectie is goedgekeurd. Een van de onderwerpen in deze arbocatalogus is agressie en geweld. De arbocatalogus is opgenomen in de beleidsregel Arbocatalogi 2010 en is op het PolitieKennisNet.nl te vinden.
  • Tevens is er veel informatiemateriaal via het programma ‘Veilige Publieke Taak’ van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties beschikbaar. Daarnaast is de Handreiking agressie en geweld 2011 (pdf-document | 359 kB) onder werkgevers in de publieke sectoren verspreid.
  • De voormalige Arbeidsinspectie heeft de flyer Agressie en Geweld: Waar let de Arbeidsinspectie op? ontwikkeld, waarin staat welke maatregelen de Arbeidsinspectie noodzakelijk vindt voor een goed agressiebeleid. (Deze flyer verwijst naar de Arbeidsinspectie die per 1 januari 2012 is opgegaan in de Inspectie SZW. De inhoud van de flyer is echter nog relevant.) 

Via de Helpdesk Veilige Publieke Taak kunt u hulp bij aangiften van incidenten en verhaal van geleden schade krijgen.

Meer informatie
Meer informatie over de aanpak van agressie en geweld is te vinden op: